Posted on

สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563

สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการ สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. ตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล จำนวน 34 อัตรา
 2. ตำแหน่งพนักงานบัญชีประจำสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน จ.ส.ท.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ http://www.lgp.thaijobjob.com หัวข้อ “สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563”

Posted on

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา สมัครรหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2563 – 9 กันยายน 2563

Posted on

กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ จำนวน

กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ จำนวน 14,510 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กันยายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)
ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
กรอบอัตรารวมทั่วประเทศ (ตำบลละ 2 อัตรา จำนวน 7,255 ตำบล) รวมจำนวน 14,510 อัตรา

ระยะเวลาการจ้าง
จำนวน 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

สถานที่ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอ และจัดเก็บข้อมูล ณ พื้นที่ตำบล อำเภอ รวมทั้งพื้นที่อื่น ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป
(1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร (15 กันยายน 2563)
(3) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
(4) เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามทะเบียนราษฎรในตำบลนั้น ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร (15 กันยายน 2563)

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการปกครองอำเภอ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 15 กันยายน 2563 ในเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ ตามทะเบียนบ้าน ภูมิลำเนาของท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม

✅ อัพเดตเนื้อหาล่าสุดอ้างอิงประกาศสอบ
✅ มีบริการชำระเงินปลายทาง
✅ เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพเฉพาะตำแหน่ง
✅ มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า อ่านง่าย
✅ มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
✅ มีรีวิวผลการสอบจากลูกค้าที่สอบผ่าน
✅ ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค)
✅ บริการจัดส่งผ่าน Flash Express สามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้

*** ช่องทางการสั่งซื้อ ***
👉 Line id: @sheets (มี @ ด้วยนะ)
👉 https://sheet395.online/ (เว็บไซต์)
👉 https://bit.ly/2YSfk6p (LINE)
👉 https://m.me/sheet395 (FACEBOOK)

Posted on

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 20 – 26 สิงหาคม 2563

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 20 – 26 สิงหาคม 2563

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Posted on

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครอาสาพัฒนา(อสพ.)31 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 15,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2563

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครอาสาพัฒนา(อสพ.)31 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 15,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2563
ประกาศรับสมัคร
กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครอาสาพัฒนา(อสพ.)31 อัตรา  
เงินเเดือนละ 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรี (สามารถเช็คสาขาตามประกาศอีกครั้ง)

โดยปฏิบัติงานในพื้นที่
กาญจนบุรี กำแพงเพชร ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชุมพร เชียงใหม่ นครพนม นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน บุรีรัมย์ ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ลพบุรี ศรีสะเกษ สุพรรณบุรี อ่างทอง อุดรธานี อุตรดิตถ์ และอุบลราชธานี ระยะเวลา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครคัดเลือกและลงลายมือชื่อรับรองเอกสารการสมัครคัดเลือกด้วยลายมือของตนเองให้ครบถ้วน สามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครฯ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน

*** สนใจแนวข้อสอบ ***
✅ อัพเดตเนื้อหาล่าสุดอ้างอิงประกาศสอบ
✅ มีบริการชำระเงินปลายทาง
✅ เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพเฉพาะตำแหน่ง
✅ มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า อ่านง่าย
✅ มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
✅ มีรีวิวผลการสอบจากลูกค้าที่สอบผ่าน
✅ ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค)
✅ บริการจัดส่งผ่าน Flash Express สามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้

*** ช่องทางการสั่งซื้อ ***
👉 Line id: @sheets (มี @ ด้วยนะ)
👉 https://sheet395.online/ (เว็บไซต์)
👉 https://bit.ly/2YSfk6p (LINE)
👉 https://m.me/sheet395 (FACEBOOK)

Posted on

สสจ.สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 33 อัตรา

สสจ.สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 33 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 1. พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
 2. นักวิชาการสาธารณสุข 5 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
 4. นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
 5. นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
 6. เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
 7. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
 8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
 9. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 12,240 บาท
 10. พนักงานบริการ 3 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
 11. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
 12. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท
 13. พนักงานบัตรรายงานโรค 1 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท
 14. พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
 15. ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท

ตั้งแต่วันที่ 20-26 สิงหาคม 2563 สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://jobapp.spko.moph.go.th:8200/

Posted on

สสจ.บึงกาฬ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา

สสจ.บึงกาฬ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 1. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
 3. เจ้าพนักงานธุรการ/พนักงานธุรการ 3 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
 4. พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
 5. พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
 6. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
 7. ช่างเครื่องช่วยคนพิการ 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
 8. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
 9. พนักงานบริการ 6 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

Posted on

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1 ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

2 ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

3 ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชา หนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 31 ถนน ยุทธดำเนิน ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563

Posted on

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 20 – 28 สิงหาคม 2563

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 20 – 28 สิงหาคม 2563

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในทุกสาขาวิชา

2 นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง คอมพิวเตอร์

4 นักวิชาการพัสดุ
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทาง อิเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

5 เจ้าพนักงานพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขา วิชาพณิชยการ ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้ากําลัง หรืออิเล็กทรอนิคส์
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชา การบัญชีบริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชีทางบริหารธุรกิจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์เทคนิค วิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้า กําลัง อิเล็กทรอนิคส์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
 4. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ สป. เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความ รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เลขที่ 164 ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
วันที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2563

Posted on

กองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ 4 อัตรา

กองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ 4 อัตรา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา (เงินเดือน 18,000 บาท )

คุณสมบัติทั่วไป

 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่รับสมัคร
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอสมัครด้วยตนเอง พร้อมนำส่งหลักฐานประกอบการรับสมัคร ประกอบด้วย

 1. บัตรประชาชน
 2. ทะเบียนบ้าน
 3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 4. ใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
 5. ระเบียนแสดงผลการเรียน (transcript of record)

ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ กองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารพิชเยนทรโยธิน ชั้น 2 ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.

ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2354 6100 ต่อ 400