วิธีดาวน์โหลดไฟล์ PDF

การดาวน์โหลดไฟล์ PDF บนโทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต

การดาวน์โหลดไฟล์ PDF บนโทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต

กรณีที่ลูกค้าใช้อุปกรณ์ iOS (iPhone หรือ iPad) สามารถเป็นด้วย Safari ได้

การดาวน์โหลดไฟล์ PDF บนคอมพิวเตอร์