Posted on

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 52 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 กรกฎาคม 2563

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 52 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 กรกฎาคม 2563

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
  อัตราเงินเดือน 10430 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  ระดับการศึกษา ม.6
 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
  อัตราเงินเดือน 10430 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
  ระดับการศึกษา ม.6
 3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
  อัตราเงินเดือน 10430 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
  ระดับการศึกษา ม.6
 4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)
  อัตราเงินเดือน 11280 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  ระดับการศึกษา ปวช.
 5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  อัตราเงินเดือน 11280 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  ระดับการศึกษา ปวช.
 6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
  อัตราเงินเดือน 13800 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 8 อัตรา
  ระดับการศึกษา ปวส.
 7. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
  อัตราเงินเดือน 11280 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  ระดับการศึกษา มีความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 8. ตำแหน่ง ช่างสำรวจ
  อัตราเงินเดือน 11280 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 7 อัตรา
  ระดับการศึกษา ปวช.
 9. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร
  อัตราเงินเดือน 13800 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  ระดับการศึกษา ปวส.
 10. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
  อัตราเงินเดือน 13800 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
  ระดับการศึกษา ปวส.
 11. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  อัตราเงินเดือน 18000 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 12. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  อัตราเงินเดือน 18000 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 13. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  อัตราเงินเดือน 18000 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1อัตรา
  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 14. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  อัตราเงินเดือน 18000 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 15. ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้
  อัตราเงินเดือน 18000 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 13 อัตรา
  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 16. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่
  อัตราเงินเดือน 18000 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 17. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
  อัตราเงินเดือน 18000 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 18. ตำแหน่ง นิติกร
  อัตราเงินเดือน 18000 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com/