Posted on

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 82 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 มิถุนายน 2563

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 82 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 มิถุนายน 2563
*** ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ กพ. **

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 2. นักจิตวิทยา จำนวน 2 อัตรา
 3. นักพัฒนาสังคม จำนวน 9 อัตรา
 4. นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 11 อัตรา
 5. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 6. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
 7. นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 16 อัตรา
 9. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 7 อัตรา
 10. นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
 11. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 12. ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา
 13. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 4 อัตรา
 14. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
 15. เจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด จำนวน 4 อัตรา
 16. ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 6 อัตรา
  17.พนักงานบริการ จำนวน 14 อัตรา

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ รับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 มิถุนายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.dsdw.go.th หัวข้อข่าวรับสมัครงาน “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3”

ประกาศรับสมัคร

ดาวนโหลดไฟล์