Posted on

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง บรรจุครั้งแรก 13 อัตรา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง บรรจุครั้งแรก 13 อัตรา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน จำนวน 5 ตำแหน่ง บรรจุครั้งแรก 13 อัตรา

การสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคา 2563 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15000-16500 บาท
บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา

  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • สอบผ่านภาค ก ของ กพ. ระดับปริญญาตรี

2.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15000-16500 บาท
บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา

  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • สอบผ่านภาค ก ของ กพ. ระดับปริญญาตรี

3.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15000-16500 บาท
บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา

  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • สอบผ่านภาค ก ของ กพ. ระดับปริญญาตรี

4.อาลักษณ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15000-16500 บาท
บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา

  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • สอบผ่านภาค ก ของ กพ. ระดับปริญญาตรี

5.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11500-12650 บาท
บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา

  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • สอบผ่านภาค ก ของ กพ. ระดับ ปวส.