กรมบังคับคดี รับสมัครสอบแข่งขันพนักงานราชการ 122 อัตรา ** วุฒิปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา

กรมบังคับคดี รับสมัครสอบแข่งขันพนักงานราชการ 122 อัตรา ** วุฒิปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
กรมบังคับคดี รับสมัครสอบแข่งขันพนักงานราชการ 122 อัตรา ** วุฒิปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา

กรมบังคับคดี รับสมัครสอบแข่งขันพนักงานราชการ 122 อัตรา ** วุฒิปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา

กรมบังคับคดี รับสมัครสอบแข่งขันพนักงานราชการ 122 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 8 – 19 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมบังคับคดี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.1 ตำแหน่งนิติกรอัตราว่าง 22 อัตรา
1.2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราว่าง 17 อัตรา
1.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราว่าง 1 อัตรา
1.4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน อัตราว่าง 13 อัตรา
1.5 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราว่าง 34 อัตรา
1.6 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อัตราว่าง 12 อัตรา
1.7 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา อัตราว่าง 2 อัตรา
1.8 ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย อัตราว่าง 9 อัตรา
1.9 ตำแหน่งช่างศิลป์ อัตราว่าง 1 อัตรา

รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1.ตำแหน่งนิติกร
อัตราว่าง 11 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

ผู้สมัครสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 8 – 19 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://led.thaijobjob.com