นโยบายความเป็นส่วนตัว

ชีทสโตร์ ให้ความสำคัญต่อเรื่องความเป็นส่วนตัวบนอินเทอร์เน็ต นโยบายนี้จะอธิบายถึงวิธีที่ ปฏิบัติต่อข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่เราได้รับมาในอินเทอร์เน็ต วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อเป็นการแจ้งให้คุณในฐานะผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา รับทราบเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่เราอาจรวบรวมข้อมูลเมื่อคุณเข้าชมไซต์นี้

ขอบเขตของการใช้งาน
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลครอบคลุมเว็บไซต์ของ ชีทสโตร์ www.sheet395.online คำชี้แจงนี้ไม่มีผลครอบคลุมเว็บไซต์อื่นขององค์กรที่ไซต์เชื่อมโยงด้วย

ข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคล
โดยทั่วไปแล้ว คุณจะสามารถเยี่ยมชมไซต์นี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เราทราบว่าคุณเป็นใครและไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับตัวคุณ อย่างไรก็ตาม เราอาจ (เช่น โดยไม่มีการลงทะเบียน) เก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ในการระบุตัวตนโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้เราสามารถให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น บริการของเราจะรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ เช่น จำนวนและความถี่ของผู้ที่เข้าเยี่ยมชมไซต์ แต่เราจะทำในรูปแบบที่จะทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุชื่อได้ ข้อมูลนี้จะถูกรวบรวมเพื่อวัดจำนวนของผู้เยี่ยมชม เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้บนไซต์ และจำนวนของไซต์ที่คุณใช้ เพื่อที่เราจะใช้ปรับปรุงไซต์ของเรา เราจะไม่ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ชีทสโตร์ อาจใช้เทคโนโลยีที่เรียกกันว่า “คุกกี้” เพื่อระบุว่าหน้าในไซต์มีการเข้าชมอย่างไรและเมื่อใด และมีจำนวนผู้เข้าชมเท่าใด คุกกี้คือองค์ประกอบของข้อมูลที่เว็บไซต์สามารถส่งไปยังเบราเซอร์ของคุณ จากนั้นอาจมีการจัดเก็บไว้ในระบบของคุณ แต่จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ คุณสามารถตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณเพื่อให้แจ้งให้คุณทราบก่อนที่คุณจะได้รับคุกกี้ เพื่อให้คุณตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือไม่ นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณให้ปิดการใช้งานคุกกี้ได้ แต่ถ้าคุณทำเช่นนั้น บางพื้นที่ของบางไซต์อาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถกำหนดว่าเป็นข้อมูลใดก็ตามที่อาจนำไปใช้ในการระบุตัวบุคคล ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อและ นามสกุล ที่อยู่บ้านหรือที่อยู่ทางกายภาพ ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลที่ติดต่ออื่น

ในบางครั้ง ชีทสโตร์ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าในขณะที่ การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ บนเว็บไซต์ ส่วนใหญ่จะมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านแบบฟอร์มการติดต่อ/การสอบถามแบบต่างๆ

เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อตอบรับและยืนยันการสอบถามของคุณ และอาจเก็บบันทึกการสอบถามไว้เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน นอกจากนี้ ในการสนับสนุนความสัมพันธ์กับลูกค้าของเรา เราอาจจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ทำความเข้าใจความต้องการของคุณได้ดีขึ้น และวิธีที่เราสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

ชีทสโตร์ จะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมจากการเยี่ยมชมไซต์แต่ละครั้งหรือข้อมูลที่คุณอาจให้เรา แก่บุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ในการขาย ให้เช่า หรือทำตลาดในข้อมูลส่วนตัวของคุณ

คุณสามารถเลือกไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่ ชีทสโตร์ ได้ หากคุณเลือกไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวตามที่เราขอ คุณก็ยังคงสามารถเข้าเยี่ยมชมไซต์ส่วนใหญ่ได้ แต่คุณอาจจะไม่สามารถเข้าถึงตัวเลือก ข้อเสนอ และบริการบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับคุณ

เด็กที่ไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองไม่ควรส่งข้อมูลส่วนตัวให้ไซต์ ถ้ามีวัสดุใดๆ ของไซต์ถูกส่งตรงไปให้เด็กๆ แม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม ชีทสโตร์ ขอแนะนำให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองทุกคนสอนให้บุตรหลานของตนใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ ในขณะที่ใช้อินเทอร์เน็ต

คำถามหรือข้อคิดเห็น เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเราที่จะรับฟังว่าผู้เยี่ยมชมมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับบริการของเราและนโยบายของเรา หากคุณมีข้อสงสัย ความกังวล เกี่ยวกับข้อกำหนดในคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ หรือสิ่งใดก็ตามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการออฟไลน์และออนไลน์ของเรา โปรดติดต่อผู้ดูแลเว็บที่ ‘ติดต่อเรา’